Добре дошли!

Посетили нашият сайт, Вие автоматично ставате наши единомишленици в областта на алтернативна енергия и потенциален клиент. Надяваме се, че ще намерите на този сайт много полезна информация: как да се намали загубата на енергия във вашия дом, офис, производство, други обекти. Тук ще научите как да намалите сметката за електричество, газ, дизелово или твърдо гориво, напълно или частично да преминете към алтернативна енергия чрез инсталирането на слънчеви колектори, батерии, топлинни помпи.
Подробно