За компанията

Девизът на еколозите: «Мисли глобално, действай локално!»

Hybrid Energy Saving Systems Ltd. е официален дилър на финландската компания PolarSol ОY, лидер на иновационни разработки в областта на алтернативните източници на енергия, енергоикономичноста и енергийната ефективност прилагаща технологии с възобновяеми източници на енергия. Дружеството предоставя услугите си под марката Hybress.

 

Hybress е нова развиваща се компания, чиято основната дейност е разработването и прилагането на съвременно, високотехнологично, енергоикономично оборудване на територията на България.

 

Hybress е специализирана в комплексни доставки на инженерна техника за промишлени, селскостопански, жилищно-комуналната и социалната сфера, както и за индивидуално строителство. Компанията предлага на едро и дребно продажба на оборудване за:

 • Водоснабдяване с топла вода и отопление на частни къщи и вили.
 • Водоснабдяване с топла вода и отопление на частни хотели, пансиони и ваканционни домове.
 • Водоснабдяване с топла вода на ресторанти, кафенета, барове, перални.
 • Водоснабдяване с топла вода и отопление на домове от клубен тип и многоетажни сгради.
 • Слънчеви системи.
 • Отопляване на басейни със слънчеви колектори.
 • Автономно водоснабдяване с топла вода и осигуряване на отопление за подово отопление.
 • Водоснабдяване с топла вода на времени постройки и битовите стаи на строителите.
 • Топла вода и отопление за промишлени съоръжения, хранителната промишленост, селското стопанство и ферми.

 

Hybress непрекъснато разширява своята линия от оборудване, свързана с енергийната ефективност. Качество и надеждност, енергийната ефективност и опазването на околната среда на доставеното оборудване са приоритет на компанията и гаранция за осигуряване на надеждна и достъпна енергия за потребителите. За решаване на сложни задачи в сферата на енергоспестяването, експерти на компанията Hybress компетентно и оперативно помагат при избора на оборудване и предлагат оптимално решение в зависимост от нуждите и целите на клиентите.

 

Заедно със своите партньори Hybress предлага следните услуги:

 • провеждане на топлинен одит (енергоодит);
 • проектиране на системи за вътрешни и външни инженерни съоръжения (отопление, водоснабдяване, канализация), ако е необходимо, монтаж;
 • гаранционен и извънгаранционен сервиз на доставеното оборудване;
 • производствено обучение, обучение на специалисти.

 

Компания Hybress се интересува от дългосрочно и взаимно изгодно сътрудничество с всички участници в пазарната верига – доставчици, търговци,дилъри, проектантски организации и крайни потребители.

МИСИЯ

Нашата цел е да не само да Ви топлим, но и да икономисваме Вашите пари. С избор на иновационните системи PolarSol понятието възобновяеми енергийни източници трябва да бъдат асоциирани в потребителят не като мечта, а като реална икономическа целесъобразност. Замислено от природата, реализирано в уникалните продукти PolarSol.