Мобилна инсталация за сушене на зърно, PolarSol

Финландската компания Polarsol Oy е производител на висококачествено оборудване за селскостопански предприятия, преработващата и хранителната промишленост. На днешна дата, компанията може да произвежда ново поколение мобилни зърно сушилни, извършва работа по проектирането, инсталирането, поддръжката, строителството, реконструкцията на оборудването за сушене на зърно и силозите, както и преоборудване на сушилни за зърно използващи традиционни видове горива (природен и втечнен газ, дизелово гориво, палети) на възобновяеми енергийни източници.

 

Над 50% от реколтата от основни зърнени култури имат повишена влага при прибирането и имат нужда от изсушаване. Едва след като от прясно събраната зърнова маса се отстрани всичката излишната влага и зърното се доведе до сухо състояние, може да се разчита на неговото последващо съхранение.

 

Термичната стабилност на сушене на зърното се определя главно от температурната стабилност на неговите протеинови вещества. Топлопроводимостта на зърното е 3-4 пъти по-малко от топлинната проводимост на водата, но е почти 8 пъти по-висока от топлинната проводимост на въздуха с влажност на по-малко от 75%. Превишаването на допустимата температура на нагряването на зърното причинява коагулация на белтъка, загуба на жизнените функции на семената и способността им да покълнат (загрява се и изсъхва на първо място ембриона), снижаване на количеството и качеството на глутена. Затова, при сушене на зърното за семена при повечето култури се загрява до 40-45°С, хранителното до 45-55°С, фуражното — до 50-60°С.

 

Цел: мобилна (за поле) инсталация за сушене на 100 тона зърно на ден (за 24 часа).

 

Инсталация-полуремарке.

 

Сушилна инсталация: многостепенна, с инфрачервен способ за прехвърляне на топлина, изпълнена с водни топлообменници от неръждаема стомана (производство на фирма Polarsol Oy). Предполага движение на зърното на транспортьор по конвейер на мрежеста лента. Генериране на топлина-отделно стоящи хелиовъздушни колектори, с прилагане на топлинна помпа и бак акумулатор с циркулация на топлоносителя(вода) чрез топлообменници.

 

Задача: да се намали съдържанието на влага в зърното от 24% до 14%.

 

База: товарен полуприцеп с максимални габарити:


Инсталация размер:
  

Площ на едно ниво: 12 m x 2 m =24 м².

При разстояние между нивата: 20 см, броя на нивата: 140/20 = 7 нива.

Общата площ на повърхност на сушене: 24 м² x 7 = 168 м².

Останалата височина е под сгънато колекторно поле.

Режим на работа - две смени (15 часа).

     

    Температурен режим

  • за сушене на пшеница: 55°С - 60°С;
  • за зърно, семена: 45°С - 50°С;
  • за рапса: 37°С - 40°С.

 

Оптимална дебелина на слоя за сушене на зърно: 0,6-1 см.

При такава дебелина на 1 м? площ се събират 5 кг зърно, влажността, която се намалява с 10% за 0.5 часа при указаният температурен режим. При увеличаване на общата площ от 160 м? за това време ще бъде изсушено-800 кг зърно или 1500 кг за 1 час, т.е. 36 тона жито на ден може да бъде изсушено на тази мобилна инсталация. Съответно, за сушене на 100 тона зърно, трябват поне 3 такива инсталации. Намаляване с 10%. на влажността на зърното означава изваждане на вода от зърното с 0.1 от теглото на зърното, което значи при производителност 1500 кг/час зърно: 150 кг/час вода.

 

За изсушаване на 1 кг зърно е необходимо да се изразходи (много грубо и с резерв) 1 kW топлинна енергия. Т.е. общата топлинна мощност на инсталацията ще бъде 150 kW/h.

     

 

  •