Иновационни системи PolarSol

За жилищни сгради

Рекуператор на топлина от система на вентилация.
Рекуператор на топлина от отпадъчни води.
Колекторно поле.
Радиатори за отопление.
Бойлер.
Акумулатор на топлина.

 

За промишлени обекти

 • Радиатори на отопление;
  Колектори на покрива;
  Рекуперация на топлина от:
  - системи за вентилация;
  - отпадъчни води;
  - корпуси на оборудване;
  - технологически процеси.

  Резервоар на акумулатора във фундамента:
  Бетониран бокс (вътре са два контура от теплообменници, разположени на различна височина).
Рекуперация на топлина.
Пречиствателна станция.
Котелно помещение.
Охладителни кули.
Технологичен процес.
Сондаж.
Рекуператор на нископотенциална, отпадната топлина (димни газове, отпадъчни води, изтегляща вентилация и др.)
Топлинна помпа.
Топлинен пункт.
БГВ + отопление.

Технологични нужди.Блокове от голям брой колектори могат да бъдат вградени в конструкция на сградата или да бъдат установени отделно. • Топлинни акумулатори - Резервоари за вода
 • - обем на един резервоар – от 125 м3
 • - брой на резервоари не е ограничен
- възможна е установка под сградата през етапа на строеж • Рекуперация на топлина от система на вентилация
 • Рекуперация на топлина от отпадъчни води
 • Рекуперация на топлина от корпуси на оборудване
Рекуперация на топлина от всички технологични процеси • Промишлени хладилни установки;
 • Парници;
 • Селскостопански сушилни;
 • Биореактори;
 • Промишлени системи с големи площи на теплообмена
и др.Принципиална схема на източници и потребители на топлина

Източници
:
Колекторно поле.
Рекуперативен топлообменник.
Топлинна помпа.

Потребители:
БГВ.
Отопление на помещения.
Производствени, технологични нужди.
Източник на  БСВ.

Термоакумулатор
Енергоспестяващо помещение с административен корпус

Рекуператор на топлина на отработения въздух;
+40-50°C Рекуператорни панели.
+22°C топъл под.
БГВ.
Плавилна пещ.
Машина за вертикално леене на слитъци.
ТН.
БСВ.
Рекуператор на топлина на отпадъчни води.

Дренаж.Рекуперация на топлина на излитащи димни газове
Потребител.
Въздух.
Газ.
Рекуператор на топлина от отработени газове.

Бак – Термоакумулатор.Терминали за складиране
Слънчев колектор.
Отработен въздух.
Слънчев колектор.
Нагнетателен въздух.
Топлинен воал.
Бак – Термоакумулатор.
БГВ.

Радиатор.Хладилни установки

Потребител на топлина.
NH3 течност.
Топлинна помпа.
Кондензатор.
Вода към потребител.
Бак на оборотна вода.
NH3 Газ.
Вода от потребителя.
Изпарител.

Амонячен компрессор.

Пречиствателна станция


Метан.
Факел.
Активна утайка.
Възел на загряване на утайка.
Метантанк.
Топлинна помпа.
Дизелово гориво.
Котел за нагряване на вода.
БГВ.
БСВ.

Финален пруд.Альтернативни решения в хранителна промишленност, в технологии на сушене и охлаждане на зеленчуци, плодове, гъби

Източници на топлина/студ първични
Чилер.
Парогенератор.
Котел за нагряване на вода (ако е необходимо).
Вода (магистрална и/или сондаж).
Въздух.

Слънчеви колектори (ако е необходимо).Нарастваща камера

Фанкойл – топлинен възел на всяка нарастваща камераРекуператор за отработени газове във въздуховоди тунели / бункери
Тунел на пастьоризация и/или бункер на фаза 1 • Термоакумулатор – съхранение на резервен запас на топлина през зимния период.
 • Студоакумулатор – използване на запаси на вода за предварително охлаждане на въздуха през деня с последващо възстановяване на нейната температура през ноща.
 • Запас на технологична вода.
Пожарен водоем.Източници на топлина/студ първични

 1. 1. Чилер.
 2. 2. Парогенератор (задушаване, овлажняване) със система на рекуперация.
 3. 3. Котел за нагряване на вода твърдо/течнотоплинен, без надзор.
 4. 4. Вода магистрална или сондаж.
 5. 5. Външен въздух.
 6. 6. Слънчеви колектори (ако е необходимо).

 7. Топлинен възел (централен рекуператор).

  Топлинна помпа (помпи).

  Термоакумулатор с функция на пожарен водоем и авариен запас на технологична вода.

Нарастваща камера.
Фанкойл – топлинен възел на всяка нарастваща камера.
Рекуператор върху отпадъчен канал от нарастваща камера.
Рекуператор върху канализационен колектор.
Рекуператор за отработени газове във въздуховоди тунели / бункери.

Тунел на пастьоризация и/или бункер на фаза 1.

 •