Резервоар-акумулатор 'PolarSol Oy (6, 12, 18... м²)

Резервоар-акумулатор – локално топлоакумулиращо устройство, използвано в изграждането на хибридни системи за отопление от възобновяеми енергийни източници – тип системи PolarSol.


Това топлоакумулиращо устройство «Аkky» се прилага при проектирането и изграждането на комплексни отоплителни системи за лично и промишлено използване.


Топлоакумулиращо устройство е локална топлоакумулираща инсталация, предназначена да събира, съхранява и използва голямо количество топлина за дълъг период в индивидуални жилищни сгради, вили, нискоетажни сгради при липсата на централизирана система за отопление. Когато работи топлоакумулиращото устройство използва свойството на водата да натрупва топлина. Тези устройства са широко използвани в системите за хибридно отопление PolarSol.


Технически данни на топлоакумулатора


Топлоакумулиращо устройство «Аkky» представлява водоустойчив контейнер, произведен чрез метода на горещо оформяне. Материал: полипропилен.


Конструкциите могат да бъдат в три изпълнения – за подземен монтаж, вътрешен и външен монтаж. Разликата между моделите е само в наличието или отсъствието на топлоизолация от пенополиуретан.Вътрешната конструкция, както и външната са еднакви във всички модели.

 

Основные параметры 6 м³

 Описаниемодел АККУ 6000 л

 

Тип

Полипропиленов

 

Разположение на топлоакумулатора

Хоризонтално

 

Разположениена топлообменника

Хоризонтално

 

Максимално употребявана или отдадена мощност

контур отдадена топлина - 80°С

48,2

кВт 

контур отдадена топлина - 80°С

60,7

кВт

Капацитет на топлоакумулатора

6000

  л

Обем на водата в змеевика

3

  л

Повърхност на топлообмена в змеевика

2

 м²

Производство на гореща санитарно-техническа вода (?Т 35°С)

първичен контур - 80°С

1200

л/час

първичен контур - 88°С

1465

л/час

Максимално работно налягане на змеевикa

3

барa

максимална температура на топлоакумулатора

100

°С

 

Хидравлично съпротивление на контура на нагряване и отдадена топлина

 

Характеристики, получени за вода при температура от 20°C и 60°C

 

Топлоакумулатора е оборудван с водоустойчив резервоар от херметичен полипропиленов корпус поз. 3. Корпуса в зависимост от модела е или без покритие или е покрит с алуминиево фолио поз. 2 и полиуретанова изолация с дебелина 100 или 300 мм поз. 1. Благодарение на такива многослойни конструкции,се създава високо ефективен термос.

 

 

На разреза на топлоакумулатора нагревателният контур, който се състои от топлообменник поз. 1 и доставящите гъвкави тръбопроводи поз. 2. Контура на нагряване се състои от топлообменника поз. 3, поплавък поз. 4, който държи топлообменника в горния слой на водата и доставящите гъвкави тръбопроводи поз. 5. Двете контура са свързани с токозахранващите системи чрез хидравлична дъска поз. 6, която едновременно се явява и капачка на този топлоакумулатор. Има и два датчика поз. 7 измерващи температурата на течността в горната и долната част на топлоакумулатора. В допълнение в акумулатора има специално запълващ тръбопровод поз. 8. За повдигане на топлоакумулатора е предвидено отверстие поз. 9, което може да издържи тежестта на топлоакумулатора без топлоакумулиращата течност.


В този топлоакумулатор, се използват физичните свойства на водата, която има висок топлинен капацитет, както и свойства на температурно разслояване. В обем на течности студента част винаги се намира по-ниско от по-топлата, точно тези две свойства са в основата на работата на топлоакумулатора.


Работата на този топлоакумулатор е възможна само ако е запълнен с вода или други течности, които притежават добра топлоакумулираща способност. След като акумулатора е запълнен и е свързан към системата за управление, системата може да подава топлина или да я или отнема изхождайки от показанията на датчиците.


При режим на акумулиране на топлина, горещия топлоносител се подава в нагревателния контур (долният топлообменник поз. 1) възниква нагряване на топлоакумулиращата маса, т.е. зареждане на топлоакумулатора .

 
В режим на генериране, студеният топлоносител се подава на контура за отнемане на топлина (горният топлообменник поз. 3) и преминавайки през него се нагрява т.е. извършва се разреждане на топлоакумулатора.

Работата на топлоакумулатора се регулира от два температурни датчика, разположени в горната и долната част на топлоакумулатора. Дори тази течност която се използва в топлоакумулатора в оборота не участва, т.е. само изпълнява ролята на топлоакумулиращ обем.


При планиране на системата трябва да вземат предвид определен брой фактори: състав на почвата, санитарните зони, наличието водоисточници на питейна вода, наличието на карстови скали, защитата на подземния водоносен хоризонт, височината на подземните води (предвид периода на пролетта топене на сняг и проливен дъжд), достъпност за поддръжка.