Многофункционален бойлер

Бойлер с индиректно нагряване – локално топлоакумулиращо устройство за производство на битова гореща вода и топлина, прилага се при хибридни системи за отопление с възобновяеми енергийни източници от тип система PolarSol.


Бойлери PolarSol са устройства за производство на битова гореща вода и топлинния поток, с капацитет от 400-600 л.

    Основни технически характеристики:
  • обмислена форма на резервоара и топлообменници за да се постигне максимална ефективност на топлообмена и с цел намаляване на времето за загряване на водата;
  • специалната конструкция на многослойни топлообменници от корозийноустойчива стомана, която позволява да се осигури непрекъснато производство на битова гореща вода, в случай на необходимост;
  • корпус на бойлера е направен от висококачествен полипропилен, напълно резистентен към бактерии, което осигурява абсолютна износоустойчивост на бойлера, като и елиминира възможността от образуване на котлен камък и опростява процедурата на почистване, което позволява да се говори за повече от 50 годишен периода на експлоатация;
  • отлични топлоизолационни свойства на полипропилен и елегантна външна облицовка намаляват загуби на топлината в околната среда, а оттам и увеличават мощността на бойлера;
  • няма риск от замръзване;
  • използване на фланец с «пълно сечение» улеснява почистване и техническо обслужване, както и ремонт и модернизация на данното устройство по време на целия си живот.

 

 

Основни параметри 6 м³

 

Максимална мощност за консумация или отнемане

контур за извличане на топлина - 80°С

48,2

кВт 

контур за извличане на топлина - 80°С

60,7

кВт

Капацитет за съхранение на топлина

389

  л

Обем на водата в бобината

4,5

  л

Повърхността на топлообмен в бобината

3,2

 м²

Производство на битова гореща
вода (▲Т 35°С)

първичен контур – 80°С

1200

л/час

първичен контур – 88°С

1465

л/час

Максимално работно налягане в бобината

3

бар

Максимална температура на бойлера

100

°С

 

 

 

Хидравлична съпротива на контури за нагряване и извличане на топлина

 

Бойлери PolarSol могат да бъдат оборудвани със специална панел за управление «PolarSol – M» (аксесоар) и те могат да бъдат инсталирани с каквито и да било котли или топлинни агрегати, които първоначално са били предназначени само за отопление.


Този бойлер се използва в проектиране и изграждане на комплексни системи за отопление за частни и промишлени нужди.


Бойлер с индиректно нагряване е локална инсталация, предназначена за събиране, съхранение и използване на топлина за дълъг период от време в отделни къщи, вили, обекти с нискоетажна постройка при липса на централизована система за отопление. Тези устройства са широко използвани в хибридни системи за отопление «PolarSol».


Бойлер с индиректно нагряване «PolarSol» е водоустойчив контейнер, произведен по метода на горещо формоване. Материал: полипропилен. Тези установки могат да бъдат в две версии, за вътрешна и външна инсталации. Разликата между моделите е само в присътствие или отсътствие, топлоизолация на базата на полиуретанова пяна или изолация на базата на базалтово влакно. Вътрешна конструкция и мощностна рама са идентични във всички модели.

 

Устройство и принцип на работа

 

 

В този бойлер се използват физически свойства на водата, която обладава с висок топлинен капацитет, както и със свойства на температурно разслояване. В обема на течността, нейната студена част винаги се намира по-долу от топлата, именно тези два свойства са в основа на работа на бойлера.


Работата на този бойлер е възможна само тогава, когато той е пълен с вода или с други течности, които имат добър капацитет за акумулиране на топлина. След като бойлерът е пълен и е свързан към системата за контрол, система може да достави топлина към него или да отнема, изхождайки от сегашна ситуация.


В режим на акумулиране на топлина, горещо устройство за пренос на топлината се подава в контур за загряване на (топлообменник Поз. 1, 2) се случва нагряване на топлинна маса за акумулиране, т.е. има зареждане на бойлера.


В генераторен режим, течаща вода, предназначена за отопление или охлаждане на топлоносителя, течност се подава към контур за извличане на топлина (горният топлообменник Поз. 3) и се стопля, преминавайки през него, т. е. има изпразване на бойлера.


Работа на бойлер се регулира благодарение на два температурни датчици, разположени отгоре и отдолу на устройството. При това течност, която се използва в бойлера, не се участва в оборота, т.е. играе само роля на сохранение на топлинния обем.


Обикновено няколко потребители на гореща вода се обслужват от един бойлер, но при избор на мощността и количество на бойлери трябва да се има предвид потреблението на вода във всяка точка.


На тръбата за студено водоснабдяване е възможно да се инсталира разширителен съд на контур БГВ за предотвратяване на включване на предпазен клапан и източване на разширената вода.


В случай на организация на конкур за рециркулация на него трябва да бъде инсталирана помпа. Комплект за рециркулация може да бъде закупен отделно.

 

На изхода на топла вода от котел трябва да бъде установена помпа. Естествената циркулация няма да работи поради специална конструкция на първичен топлообменник.


Нагревателят е подходящ за използване с повечето котли, работящи от газообразни или течни горива, при условие, че котелът е оборудван с устройства за температурен контрол и защита от прегряване. При възникване на въпроси, консултирайте се с фирмата-производител на котела.