За продукция PolarSol

Система за отопление и климатизация PolarSol е създадена за работа в условия на северни територии, има възможност да функционира в симетричен режим, а именно през лято като система за климатизация, а през зима като система за отопление на помещения със слънце.

Система PolarSol се състои от седем взаимодопълващи компоненти, които и позволяват да работи в най-продуктивен режим от гледна точка на спестяване на енергия.

 

    Компоненти на системата PolarSol:
  • Система за управление на компоненти
  • Колектор от симбиотичен тип
  • Акумулаторен резервоар (базов обем кратен на: 6,12,18...)
  • Многофункционален бойлер
  • Рекуператор на отпадъчни води
  • Рекуператор на димни газове и вентилация
  • Топлинна помпа

 

Предимства и уникалност на система PolarSol се крие в факта, че благодарение на координирана работа на всички компоненти се постига най-високо ниво на ефективност и сигурност от гледна точка на откази в работа на система.

 

Система PolarSol не уврежда околната среда и е икономически жизнеспособна, имайки предвид, че тя позволява едновременно да се използва топлинна слънчева енергия, топлинна енергия на въздуха и на земята, а също и да се връща топлинна енергия от отпадъчните води в топлообмен вкъщи, на практика почти свеждайки към минимум загуби на топлина от заустването на отпадъчните води, като по този начин затваря циркулация на топлина в помещението. Това осигурява изключителна енергийна ефективност, и следователно по-бързо откупуване на система PolarSol.

 

Така например, годишната консумация на електроенергия за отопление на средни къщи във Финландия с площад 100 m² е приблизително 1520 хиляди кВт. При цената 0.10 евро на 1 кВт електроенергията, PolarSol система позволява да се откупува със спестяванията на електроенергия за период от около 6 години, тъй като средната цена на системата е около 10 хиляди евро. Трябва да се отбележи също така, че за работа на компоненти на система PolarSol, такива като топлинна помпа и система за управление, се изисква електроенергия, но цяла система консумира само една пета от това, което би било необходимо за отопление у дома с помощта на електричество.

 

Също PolarSol система има рекуператор на димни газове и вентилация, който позволява да се събира топлина от циркулацията на въздуха в къща и от изгарянето на дърво в отоплителната пещ, ако такава е налична. Енергийна ефективност на система PolarSol се постига чрез ефективността на всеки компонент на системата.

 

Колектори от симбиотичен тип PolarSol са в състояние да получават топлина от слънцето и от въздуха, благодарение на специална иновативна конструкция и технически решения, които позволяват всеки коллектор да работи не само за събиране на слънчева енергия, но, например, в облачни дни или през зима да работят на принципа на въздушна топлинна помпа, а през лято да изпълнява роля на вентилатора за въздушна система за климатизация.

 

Многофункционален бойлер PolarSol, изработен в съответствие със съвременните технологии позволява да се комбинира до десет контури на циркулация на топлинна енергия, към днешна дата няма аналози.

 

Рекуператор за отпадъчни води PolarSol позволява да се събира топлина от гореща използвана вода, намираща се на изхода от къщата. Благодарение на няколко цикъла на извличане на топлина от отпадъчни води може да се върне почти цяла топлината, събрана за нагряване с гореща вода и други компоненти на системата.

 

Рекуператор на димните газове и вентилация PolarSol позволява да се върне топлината от изпускани на улицата въздуха въздуха и димните газове от отоплението с пещ.

 

Рекуператори на двата вида позволяват да се сведе до минимум загуби на топлина на къщата и по-нататък да се оптимизира разходите за отопление (в този случай разходите за електричество за топлинна помпа).

 

Акумулаторен резервоар (базов обем кратен на 6м³: 6,12,18...) инсталиран в земята, служи не само за съхранение на енергия от енергосборници (колектори-симбиоти, рекуператори от двата типа), но те също така и стоплят през цялата година земя, намираща се в непосредствена близост. Резултатът е, че резервоарът е в състояние да работи като сондаж за топлинна помпа за последващо събиране на топлина от земята.

 

В системата PolarSol се използват топлинни помпи с малка топлинна мощност от 2.7 кВт при потребление на електроенергия от 0.54 кВтч. В системата може да участват в различни случаи от две или повече топлинни помпи работещи на принципа на каскада, в зависимост от нуждите на дома и метеорологичните условия (част работи, част се намира в режим на чакане), в следствие на което тази система е изключително стабилна към откази в работа и износоустойчивост.

 

Системата за управление позволява да се управлява всички компоненти на система PolarSol, въз основа на прогноза за времето и анализа на данни, идващи от неговата собствена сензорна система.