Рекуператори (топлина)

Общоизвестно е, че най-малко 30% от топлината се губи в къщата чрез вентилацията и отпадъчните води (канализация), а когато се използват големи количества гореща вода,в сауни, камини, загубата на топлина ще бъде още по-голяма. За възстановяване на топлинната загуба PolarSol OY е разработила Рекуператори (утилизатори) на базата на иновациони топлообменници. С тяхна помощ използваната топлина, въздуха и отпадъчните води могат да бъдат утилизирани,с последващо натрупване в резервоара и възобновяването на използването на обекта.

Ядрото на автономните системи на PolarSol OY е патентован иновационен топлообменник, с уникални свойства за обезпечаване на максимална ефективност и надеждността на системата. Всичко това е потвърдено:

 

  • Химическа устойчивост – топлообменника е изработен от неръждаема стомана тип AISI 321. Материала на топлообменника е антисептични и предотвратява замърсяване вътре и отвън.
  • Висока топлинна ефективност – 1 м³ на топлообменника е в състояние да предава топлинно налягане до 20 kW.
  • Много ниско хидравлично съпротивление.
  • Висока производителност – топлообменника работи ефективно с малко циркулираща течност и температурната разлика с окръжаващия въздух.
  • Стабилна работа при високи температури – топлообменника е стабилен до 600°C.
  • Стабилна работа дори при колебания в налягането в топлообменника работно налягане 2 бара, но той може да издържа кратковременно налягане до 5 бара.


 

 

Рекуператор дымовых газов

 


Рекуператор сточных вод