Системата за управление

Контролер на слънчевото нагряване

Слънчевият контролер е задължителен елемент в хелиосистемите с принудителна циркулация на топлоносителя. Той е предназначен за контрол на процеса на нагряване от слънцето и интелектуалният контрол на състоянието на хелиосистемите, както и в зависимост от функционалните възможности може да управлява и други топлотехнически процеси в системата за отопление и ГВС: термопомпа, електрически ТЕН, газов или котел с твърдо гориво.

 

Слънчевият контролер получава информация от температурни датчици, един от които задължително се намира в слънчев колектор а другият в бак-акумулатора и избира необходимият режим на работа. Ефективността и безопасността на хелиосистемите са силно зависими от контролера: правилно заложените алгоритми за работа на хелиосистемите, надеждността на елементите.


SOLARCON-01

Универсален контролер на системата за слънчево нагряване за водоснабдяване с гореща вода и/или отопление на басейн с принудителна циркулация на топлоносителя. Предназначен за управление на процеса на нагряване от слънцето и интелектуалният контрол на състоянието на хелиосистемите. Контролера получава информация от температурни датчици и управлява работата на циркулационната помпа в автоматичен режим. Индикатора на предния панел показват състоянието на работата на помпи (СР1, СР2) и контролера (STATUS). Бутонът RESET е предназначен за връщане на контролера в първоначалното състояние.

Разработен специално с възможност за захранване от слънчеви фотоволтаични батерии,благодарение на което прави системата автономна и безопасна. В случай на прекъсване на захранването слънчевият контролер съхранява настроените параметри на хелиосистемата без промяна. При поява на напрежение слънчевият контролер се връща в установеният работен режим.


Контролерът се доставя предварително програмиран да работи и не изисква допълнителни настройки.

 

Технические характеристики

  Входове:
 • Температурен датчик на колектора.
 • Температурен датчик на долният съхранител.
 • Температурен датчик на горният съхранител.
  Изходи:
 • Релеен изход за управление на помпата СР1.
 • Релеен изход за управление на помпата СР2.
 • Точност на измерване на температурата: ±1°С.
 • Захранващо напрежение: +12...+19, захранва се от слънчеви фотоволтаични батерии.
 • Мощност на потребление: ? 1,5 W.
 • Температурен работен диапазон: +5°... +55°С.
 • Клас на защита: IP 40.
 • Габаритни размери: 87 мм x 87 мм x 28 мм.
 • Тегло: 90 гр.


WI-FI

Управляващ контролер PSCH0002 Интелектуален контролер на системата за слънчево подгряване на топла вода и/или отопляване на басейн с принудена циркулация на топлоносителя. Предназначени за управление на процеса на нагряване от слънцето и интелектуален контрол на състоянието на хелиосистемата. Контролера получава информация от температурни датчици, протока и налягането и управлява системата в автоматичен режим.


 • Захранване от източника на постоянен ток 12В.
 • Обработка на температурата от 9 температурни датчици (аналогови и цифрови).
 • Обработка на 6 бързи логически входа (проточни датчици, електромер на електрическата енергия).
 • Управление на 20 транзисторни изходи 12 В до 0.5 А (моторизирани клапани).
 • Управление на 4 водоциркулационни помпи 12В 2А.
 • Шина RS-485за управление на Slave-устройства и клавиатури.
 • Вграден Ethernet и модул Wi-Fi.
 • Часовник в реално време.
 • Програмиране чрез Ethernet, USB порт или клавиатурата.


ЖКИ клавиатура


 • Удобно използване.
 • Използвани за програмиране на контролера.
 • Възможна модификация с вграден четец за безконтактни идентификатори.
 • Работна температура +100°С... +350°С.
 • Размери 120 mm x 106 mm x 34 mm.
 • Тегло 200 гр.


Разширителни модули

МОДУЛ ВХОДОВЕ SCP

Предназначена за разширение броя на входовете на контролно-измервателните прибори (датчици) и изходи на изпълнителните устройства (помпи, клапани) на системата за слънчево отопление.


 

 • 4 входа за температурни датчици.
 • 2 входа за проходни датчици.
 • 2 транзисторни изходи (отворен колектор).
 • Светодиоден работен индикатор.
 • Размери: 87 мм x 87 мм х 28 мм.
 • Тегло: 100 гр.


РЕЛЕЕН МОДУЛ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ RL

Предназначен за разширяване на броя на изходите към изпълнителните устройства (помпи, клапани) на системата за слънчево нагряване. • 4 релейни изходи.
 • Датчик за разкритие на корпуса.
 • Размери: 87 мм x 87 мм х 28 мм.
 • Тегло: 120 гр.


МОДУЛ НА РЕЛЕЙНИТЕ ИЗХОДИ PRL

Предназначен за разширяване на броя на високоволтовите изходи на изпълнителните системи (помпи, клапани) на системата за слънчево нагряване. • 7 релейни изходи ~ 220V 2А.
 • Обща кумутируема мощност - 1000W.
 • Светодиодна индикация на работата на изхода.
 • Размери: 112 мм х 78 мм х 50 мм.
 • Тегло: 150 гр.


GSM/GPRS КОМУНИКАТОР

Предназначен за организация на GPRS канал за комуникация между системният контролер и мониторинговият сървър. Такъв канал може да бъде както основен така и резервен. Комуникатора има вградената в корпуса антена. За усилване нивото на сигнала е необходимо да се използва външна GSM антена. • Две СИМ карти (втората е в студена готовност).
 • GSM 900/1800.
 • GPRS, EDGE.
  Предаване на съобщения по:
 • SMS.
 • СSD.
 • Bell110.
 • GSM DTMF.
 • GPRS.
  Използване на IP или DNS адреси от мониторинговия сървър:
 • 2 сървър адреси.
 • Едновременна работа на 2 адреса на сървъра.
 • Размери: 87 мм x 87 мм х 28 мм.
 • Тегло: 120 гр.