Технология на комфорта PolarSol

Желанието на човечеството да използва свободна и безопасна слънчева енергия, създаде пазар на съответстващи продукти. Много компании предлагат различни варианти на слънчеви водонагряващи системи.Елементите на тези системи могат да бъдат много различни по своята конструкция, но те имат една обща черта: всички слънчеви колектори, които се предлагат в момента на пазара, са предназначени за използване в топли региони (или север през лятото). Във всеки случай те трябва да се използват в тези региони, или през това време, когато има много светлина и топлина.

Това с което са се занимавали и се занимават известни световни марки в областта на алтернативните източници на енергия (слънчева, геотермална, биомаса, климатизация и т.н.) – това са производителите на възобновяема енергия. Но на етапа на доставка и използването на енергия, загубите съставляват до 70% от произвежданата енергия както за частните потребители така и за големите домакинства, промишленоста и селскостопанските предприятия. Тези загуби, никой не отчита поради липсата на технология за изчисляване и връщане на загубите (топлина) и възможността за нейното съхраняване.

В страните със студен климат има много повече търсене на енергия и именно тук, където стойността на топлинната енергия непрекъснато се увеличава с увеличаването на цените за електричеството и горивата, топлината се цени повече от всичко. Цената на слънчевата топлина не се променя, защото тя е безплатна!

Финландската компания PolarSol OY е единственият в света доставчик на отоплителни системи, която създава цялостни и самостоятелни отоплителни системи за всякакъв вид строителства навсякъде по света. За разлика от съществуващите фотоелектрически решения, които покриват само част от търсенето на енергия за един жилищен блок, системата PolarSol напълно обезпечава независимо от климатичните условия и технологичната връзка адекватна мощност 365 дни в годината. Разработената уникална технология от топлопоглъщащи колектори, изготвени от корозионноустойчиви стомани направи възможно да се възстановява тази топлина, отколкото значително да се подобрява ефективността на системата за отопление на къщата.

Въз основа на базовата разработка се произвеждат патентовани слънчеви колектори, «слънчеви покриви», топлообменници, топлинни акумулатори, рекуператори и т.н. Както и патентовани машини за тяхното производство, които нямат аналог в света.

Разработване на собствени продукти, PolarSol, е започнал с идеи — да се осигури устойчива топлина в икономически ефективен вид през цялата година. Към днешна дата, няма нито една от известните системи за възобновяеми енергийни източници, които ефективно да решават този проблем. Всеки от тях има свой собствен оптимален сезон време в годината през който произвежда топлинна енергия. Ако критерий за оценка считаме вложените средства в топлинна енергия, могат да бъде формулирано следното:

 • слънчевото отопление е много изгодно през лятото, но напълно безполезно в студено и тъмно време на деня;
 • геотермалната енергия — най-достъпен източник през зимата, но в действителност икономически неефективна през летните месеци;
 • термопомпи въздух-въздух, вода-въздух (конвенционални климатици), са ефективни през есента и пролетта, но зимата, поради обледеняване на системите възникват повреди;
 • целогодишен независим възобновяем енергиен източник — това е утилизатор, но модерните системи са икономически ефективни само в промишлен мащаб;
 • общия проблем, при всички по-горе системи за производство на топлинна енергия е ценообразуване, възвращаемостта на инвестициите, липсата на технологии, които са способни ефективно да върнат или акумулират топлина от 6 до 9 месеца, както и невъзможността да се използват корозионноустойчиви стомани с дебелина 0,25 мм със срок за експлоатация повече от 100 години (поставил и забравил).


 


PolarSol е разработила изцяло нов тип хибридна система, в която всички тези елементи са съчетани по много рентабилен начин.

В началото е било необходимо да се определят и осъществяват редица свойства на система, която да може да работи ефективно в студен климат:

 

 • висока ефективност на колектор;
 • бърз старт на системата;
 • стабилност на термални колебания;
 • висока производителност при ниски температури;
 • акумулиране на голямо количество топлина;
 • ефикасно съхранение на топлината през дълги периоди (6 месеца или повече);
 • висока топлинна ефективност (работа в среда с ниска температурна разлика);
 • връщане на загубената топлина.


Тези параметри са били приети като основа за развитието на PolarSol. На базата на иновационния соларен колектор е била демонстрирана ефективност по време на изпитанията, проведени в VTT Националния изследователски център във Финландия.


Концепция технологии PolarSol


  Компоненти на системата PolarSol:
 • Абсорбиране на слънчевата енергия — хелиовъздушни топлообменници PolarSol.
 • Използване на въздуха като топлоносител — хелиовъздушни топлообменници PolarSol.
 • Акумулиране на получената топлина — топлоакумулатор PolarSol.
 • Употреба на съхранената топлина — умна система за управление на топлината PolarSol.
 • Генериране на топлина — топлинна помпа PolarSol.


В основата на всички елементи на системата лежи иновативния топлообменник PolarSol. Уникалните експлоатационни характеристики на системата позволява PolarSol да заеме водещи позиции сред спомагателните отоплителни системи за студени климати.

  Предимства на системата:
 • екологичност — тази технология е абсолютно безопасна за околната среда;
 • автономия до системата до100% — системата PolarSol позволява къщата, за да се справи без външни ресурси;
 • ефективността до 80%;
 • системата работи 24 часа на ден, 365 дни в годината;
 • система живот — повече от 25 години;
 • стоноста на поддръжка на системата е близък до нула!;
 • системата PolarSol е предназначена специално за студен климат;
 • възможно е топлинно възстановяване от почти всеки източник;
 • използването на системата PolarSol е не само изгодно но и удобно: системата работи стабилно в автоматичен режим и почти няма колебания в температурата и влажността;
 • системата работи безшумно;
 • взриво и пожаробезопасна;
 • системата не се нуждае от специално обслужване;
 • системата не изисква вентилация на помещения, предназначени за топлоносителя и нагряването на вода;
 • системата се адаптира индивидуално за всеки потребител;
 • Системите PolarSol са безкрайно мащабируеми — за всички размери сгради, басейни, магазини, търговски центрове, в зависимост от нуждите на определен обект в топлината ние изчисляваме броя на слънчевите колектори в колекторното поле, обемът на топлоакумулатора и мощността на топлинните помпи.